A importancia de chamarse Miguel Durán
Isto foi a miña filla buscándome arañeira adiante. Vou ter que buscarme máis, faserme un Facebook. Todo sexa pola comunicación e a famosa vi-si-bi-li-da-de. Of course, con profesionalidade e bo gusto. E sensual baile de salón.

- É vostede Miguel Durán?
- Yes, we can! Ningún impostor.
- Asine aquí.
- O que?
- Asine aquí, coño; non quere levarse á loira?

Valeriánico. Tempada de selfies, que é como a tempada dos peludos pero sen veda. Non sexas moralista, Miguel Durán.
_

A novela negra está de moda

Foto de Henri Cartier-Bresson.
_

Contra o papel

Putos escritores, co facho da razón sintáctica ata na correspondencia erótica. E perdéndoo. O peor é que eu, sen ser escritor, fago o mesmo.
_

Barato

Por que? Porque sei o que cobrei eu.
_